Regulamin Mistrzostw Polski w grze błyskawicznej w Szachach 960

Integralną częścią niniejszego Regulaminu jest Regulamin I Międzynarodowego Festiwalu Szachowego "Invest-Mat".

 1. Uczestnictwo
 2. Prawo udziału w zawodach przysługuje zawodnikom polskim (obywatelstwo polskie lub POL na liście rankingowej FIDE).
 3. System rozgrywek
 4. Turniej zostanie rozegrany systemem szwajcarskim na dystansie 9 rund tempem 3'+2"/pos.
 5. Ocena wyników:
  1. liczba punktów,
  2. Buchholz zredukowany 1,
  3. Buchholz,
  4. bezpośredni pojedynek,
  5. liczba zwycięstw czarnymi,
  6. liczba partii granych czarnymi,
  7. Sonnenborg-Berger,
  8. losowanie.
 6. Dodatkowe ustalenia
  • Turniej zostanie rozegrany zgodnie z przepisami szachów 960 (Wytyczne II Przepisów gry FIDE).
  • Turniej zostanie rozegrany zgodnie z przepisami szachów błyskawicznych (artykuł B.4 Przepisów gry FIDE).
  • Kojarzenie pierwszej rundy i ustawienie bierek zostanie opublikowane 15 minut przed rozpoczęciem zawodów.
  • Kojarzenia kolejnych rund oraz ustawienie bierek będą publikowane i ogłaszane bezpośrednio po zakończeniu ostatniej partii poprzedniej rundy. Runda będzie rozpoczynana 5 minut od momentu opublikowania kojarzenia.
  • Dopuszczalne spóźnienie na rundę wynosi 3 minuty.
  • Zawodnik, który nie pojawi się na rundzie zostanie wycofany z turnieju.
  • Zawodnicy muszą mieć całkowicie wyłączone telefony, zegarki i inne urządzenia elektroniczne.
  • Kibice mogą korzystać z urządzeń elektronicznych (w tym telefonów komórkowych) na sali tylko i wyłącznie do robienia zdjęć. Urządzenia te nie mogą wydawać żadnego dźwięku.
  • Zawodnicy nie mogą opuszczać sali gry bez zgody sędziego.
  • W czasie turnieju będą przeprowadzane kontrole anti-cheatingowe.
  • Zawodnicy nie mogę prowadzić rozmów.
  • Dopuszczalne jest wykonanie roszady dwoma rękami. Pozostałe posunięcia muszą być wykonywane jedną ręką.
  • Reklamacje należy zgłaszać do sędziego rundowego. Od decyzji sędziego rundowego można się odwołać do sędziego głównego. Decyzja sędziego głównego jest ostateczna.