Regulamin turnieju szachów szybkich

Integralną częścią niniejszego Regulaminu jest Regulamin I Międzynarodowego Festiwalu Szachowego "Invest-Mat".

 1. System rozgrywek
 2. Turniej zostanie rozegrany systemem szwajcarskim na dystansie 9 rund tempem 10'+5"/pos.
 3. Ocena wyników:
  1. liczba punktów,
  2. Buchholz zredukowany 1,
  3. Buchholz,
  4. bezpośredni pojedynek,
  5. liczba zwycięstw czarnymi,
  6. liczba partii granych czarnymi,
  7. Sonnenborg-Berger,
  8. losowanie.
 4. Dodatkowe ustalenia
  • Turniej został zgłoszony do oceny rankingowej FIDE.
  • Turniej zostanie rozegrany zgodnie z przepisami szachów szybkich (artykuł A.4 Przepisów gry FIDE).
  • Obywatele Polski nie posiadający FIDE Id zobowiązani są do przesłania na adres organizatora wypełnionego i podpisanego formularza rejestracyjnego. Zawodnicy zagraniczni muszą posiadać identyfikator FIDE Id.
  • Kojarzenie pierwszej rundy zostanie opublikowane 15 minut przed rozpoczęciem turnieju.
  • Kojarzenia kolejnych rund będą publikowane i ogłaszane bezpośrednio po zakończeniu ostatniej partii poprzedniej rundy. Runda będzie rozpoczynana 5 minuty od momentu opublikowania kojarzenia.
  • Dopuszczalne spóźnienie na rundę wynosi 10 minut.
  • Zawodnik, który nie pojawi się na rundzie zostanie wycofany z turnieju.
  • Zawodnicy muszą mieć całkowicie wyłączone telefony, zegarki i inne urządzenia elektroniczne.
  • Kibice mogą korzystać z urządzeń elektronicznych (w tym telefonów komórkowych) na sali tylko i wyłącznie do robienia zdjęć. Urządzenia te nie mogą wydawać żadnego dźwięku.
  • Zawodnicy nie mogą opuszczać sali gry bez zgody sędziego.
  • W czasie turnieju będą przeprowadzane kontrole anti-cheatingowe.
  • Zawodnicy nie mogę prowadzić rozmów.
  • Reklamacje należy zgłaszać do sędziego rundowego. Od decyzji sędziego rundowego można się odwołać do sędziego głównego. Decyzja sędziego głównego jest ostateczna.