Regulamin symultany

Symultana zostanie rozegrana w ramach I Międzynarodowego Festiwalu Szachowego "Invest-Mat". Integralną częścią niniejszego Regulaminu jest Regulamin Festiwalu.

 1. Przepisy
 2. W symultanie obowiązują Przepisy gry FIDE i Przepisy turniejowe FIDE z następującymi rozszerzeniami:
  1. Symultanista może cofnąć posunięcie do momentu odejścia od szachownicy. Zasada nie dotyczy ostatniej partii.
  2. Symultanista nie ma obowiązku wykonania posunięcia dotkniętą bierką/zbicia dotkniętej bierki. Zasada nie dotyczy ostatnej partii.
  3. Zawodnicy mają obowiązek prowadzenia zapisu.
  4. Zawodnik musi wykonać swoje posunięcie w ciągu 5 sekund po dojściu symultanisty do danej szachownicy. Limit ten jest zwiększany do 15 sekund, gdy w turnieju pozostanie mniej niż 6 zawodników. W ostatniej partii 15-sekundowe ograniczenie czasowe dotyczy także symultanisty.
  5. W czasie symultany zawodnik może co najwyżej trzykrotnie przekroczyć czas. Musi to zaznaczyć na blankiecie do zapisu i poinformować o tym symultanistę.
  6. Posunięcia przez zawodników muszą być wykonywane tylko podczas obecności symultanisty. Zabronione jest dotykanie bierek podczas nieobecności symultanisty.
  7. Symultanista wszystkie partie gra kolorem białym.