Regulamin Międzynarodowego festiwalu Szachowego "Invest-Mat"

 1. Cele:
  • popularyzacja szachów;
  • wyłonienie Mistrza i Mistrzyni Polski w grze błyskawicznej w szachach 960.
 2. Organizatorzy i sponsorzy
  • Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” Sp. z o.o. - sponsor tytularny, współorganizator;
  • Mińskie Towarzystwo Szachowe - organizator.
  Festiwal jest objęty Honorowym patronatem Polskiego Związku Szachowego.
 3. Wydarzenia festiwalowe
 4. W ramach festiwalu zostaną rozegrane:
  • symultana z arcymistrzem Bartoszem Soćko;
  • Mistrzostwa Polski w grze błyskawicznej w szachach 960 (9 rund, tempo 3'+2");
  • turniej szachów szybkich (9 rund, tempo 10'+5").
  Szczegółowe informacje organizacyjno-sportowe poszczególnych wydarzeń znajdują się w oddzielnych Regulaminach.
 5. Termin i miejsce
  • 1 czerwca 2019 r. (sobota) godz. 10.30-14.30 symultana z arcymistrzem Bartoszem Soćko;
  • 1 czerwca 2019 r. (sobota) godz. 16.30–20.00 Mistrzostwa Polski w grze błyskawicznej w szachach 960;
  • 2 czerwca 2019 r. (niedziela) godz. 10:00-16:00 turniej szachów szybkich.
  Zawody zostaną rozegrane w Szczawnie Zdroju w Hali Spacerowej przy ulicy Kościuszki.
 6. Wpisowe
  • Wpisowe do Mistrzostw Polski w grze błyskawicznej w szachach 960 wynosi 30 zł. Z wpisowego są zwolnieni arcymistrzynie i arcymistrzowie.
  • Wpisowe do turnieju szachów szybkich turnieju wynosi 50 zł. Z wpisowego są zwolnieni arcymistrzynie i arcymistrzowie.
  • Udział w symultanie jest bezpłatny, natomiast zgłoszenie przez internet wymaga potwierdzenia opłatą rezerwacyjną w wysokości 10 zł.
  Wpisowe zawiera opłaty klasyfikacyjno-rankingowe.
 7. Zgłoszenia
 8. Zgłoszenia do Mistrzostw Polski w grze błyskawicznej w szachach 960 oraz turnieju szachów szybkich będą przyjmowane do 28 maja 2019 r.:
  • za pomocą formularza internetowego na stronie chessmanager.com. Opłata za Mistrzostwa Polski oraz turniej szachów szybkich jest możliwa za pomocą szybkich płatności dostępnych na formularzu zgłoszeniowym;
  • dla zawodników zwolnionych z wpisowego - telefonicznie lub emailowo do dyrektora turnieju;
  • zgłoszenia grupowe zawierające listę zgłoszonych zawodników oraz potwierdzenie dokonania przelewu - emailowo do dyrektora turnieju.
  Opłacenie wpisowego za pomocą szybkich płatności lub przesłanie emailem uzgodnionego z dyrektorem turnieju zgłoszenia grupowego skutkuje umieszczeniem na liście startowej i gwarantuje udział w turnieju. Zawodnicy, którzy opłacili wpisowe i są umieszczeni na liście startowej mogą przybyć bezpośrednio na 1. rundę. Zawodnicy zwolnieni z wpisowego są zobowiązani do potwierdzenia udziału:
  • w Mistrzostwach Polski w grze błyskawicznej w szachach 960 najpóźniej do godz. 16.45 w dniu 1 czerwca 2019 r.
  • w turnieju szachów szybkich najpóźniej do godz. 9.45 w dniu 2 czerwca 2019 r.
  W Mistrzostwach Polski w grze błyskawicznej w szachach 960 oraz w turnieju szachów szybkich może zagrać maksymalnie po 150 osób - decyduje kolejność opłaty wpisowego.

  Zgłoszenia do udziału w symultanie:
  20 miejsc jest zarezerwowanych dla osób zaproszonych przez Wałbrzyską Specjalną Strefę Ekonomiczną „INVEST-PARK” Sp. z o.o., prowadzącą Klaster Edukacyjny INVEST IN EDU.
  Pozostali zawodnicy mogą zgłaszać się poprzez formularz internetowy na stronie: chessmanager.com do dnia 28 maja 2019 r.
  W przypadku wolnych miejsc na liście startowej, zapisy będą prowadzone bezpośrednio przed symultaną w dniu 1 czerwca 2019 r. od godz. 9.30. Zgłoszeni zawodnicy mają obowiązek przybycia na symultanę do godz. 10.15.

  W przypadku wyczerpania limitu miejsc w poszczególnych wydarzeniach festiwalowych, organizator zastrzega możliwość wcześniejszego zamknięcia listy startowej.
 9. Zakwaterowanie
 10. Organizator nie zapewnia i nie pośredniczy w rezerwacji noclegów. Na potrzeby Festiwalu organizator wynegocjował specjalne warunki noclegów w Hotelu Maria-Helena w Szczawnie Zdroju oraz w Hotelu Maria w Wałbrzychu.
  W obydwu hotelach w dniach 31 maja – 2 czerwca 2019 r. na hasło SZACHY miejsce w pokoju 2 osobowym (na życzenie 3 lub 4 osobowym) kosztuje 80 zł, cena pokoju jednoosobowego – 130 zł.
  W cenę wliczone jest śniadanie i parking. Dodatkowo w Hotelu Maria w Wałbrzychu w cenie noclegu można skorzystać nieodpłatnie z basenu i sauny.
 11. Nagrody
 12. Klasyfikacja/turniejTurniej szachów szybkichMP w grze błyskawicznej 960
  Generalna 1. - 2500 2. - 2000 3. - 1500 1. - 1000 2. - 800 3. - 700
  4. - 1000 5. - 800 6. - 700 4. - 600 5. - 500 6. - 400
  7. - 600 8. - 500 9. - 400 7. - 300 8. - 200 9. - 150
  10. - 300 11. - 200 12. - 100 10. - 100
  Kobiety 1. - 500 2. - 300 3. - 200 1. - 500 2. - 300 3. - 150
  Pracownicy firm strefowych 1. - 400 2. - 150 3. - 50 1. - 150 2. - 50
  Zawodnicy z Elo od 1751 do 2000 1. - 200 2. - 100 3. - 50 1. - 150 2. - 50
  Zawodnicy z Elo od 1501 do 1750 1. - 200 2. - 100 3. - 50 1. - 150 2. - 50
  Zawodnicy z Elo od 12501 do 1500 1. - 200 2. - 100 3. - 50 1. - 150 2. - 50
  Zawodnicy z Elo do 1250 i bez Elo 1. - 200 2. - 100 3. - 50 1. - 150 2. - 50
  Juniorzy urodzeni w latach 2001-2003 1. - 200 2. - 100 3. - 50 1. - 150 2. - 50
  Juniorzy urodzeni w latach 2004-2006 1. - 200 2. - 100 3. - 50 1. - 150 2. - 50
  Juniorzy urodzeni w latach 2007-2008 1. - 200 2. - 100 3. - 50 1. - 150 2. - 50
  Juniorzy urodzeni w 2009 i później 1. - 200 2. - 100 3. - 50 1. - 150 2. - 50

  Wysokość nagród podana jest w kwotach brutto. Nagrody są łączone, jedna osoba może otrzymać więcej niż jedną nagrodę.
  Trzech pierwszych zawodników w turnieju szachów szybkich otrzyma puchary. Trzech pierwszych mężczyzn oraz trzy pierwsze kobiety w Mistrzostwach Polski w grze błyskawicznej w szachach 960 otrzyma puchary i medale.
 13. Sprawy organizacyjne
  • Festiwal odbędzie się w przestrzeni miejskiej Szczawna Zdroju, w Hali Spacerowej (otwartej z jednej strony, dostępnej dla osób postronnych). Organizator nie gwarantuje ciszy na sali gry. Niezależnie od rywalizacji sportowej, intencją organizatora jest popularyzacja szachów poprzez przeprowadzenie Festiwalu w miejscu ogólnodostępnym.
  • Zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie. Organizator nie zapewnia opieki medycznej.
  • Osoby niepełnoletnie muszą przebywać pod opieką opiekunów.
  • Organizatorzy zastrzegają możliwość dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie.
  • Interpretacja niniejszego Regulaminu oraz regulaminów poszczególnych turniejów leży w gestii sędziego głównego turnieju.
  • O wszelkich sprawach nie ujętych w regulaminach decyduje organizator lub sędzia główny.
  • Udział w festiwalu jest równoznaczny z udzieleniem prawa do publikacji zdjęć z wizerunkiem zawodników oraz kibiców na potrzeby zawodów.
  • Strona internetowa festiwalu: invest-mat.pl.
  • Dyrektor turnieju i sędzia główny: Krzysztof Parol, tel. 691 6 23456; email: krzysztof()parol.net.pl.